TURSAF Başkanı Tevfik Yazan : Hak ettiğimiz yerde değiliz

Türkiye Sağlık Turizmi Dernekleri Federasyonu (TURSAF) Başkanı Tevfik Yazan, Alanya’nın sağlık turizminde hak ettiği yerde olmadığını söyledi. Yazan, “Asıl turizmi 12 aya yayacak olan sağlık, spor, üçüncü yaş, yaşlı bakım, engelli turizmi gibi çeşitler göz ardı ediliyor” dedi.

TURSAF Başkanı Yazan, “Sağlık turizmi sadece Alanya değil, tüm Türkiye için önemli bir sektör. Son yıllarda en fazla gelişme gösteren, katma değeri en fazla, istihdam kapasitesi fazla olan sektör.

Rakamlara baktığımızda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önümüze koyduğu bir hedef var. Sağlık turizminde de 2013’te en az 2 milyon sağlık turisti, en az 20 milyar dolar sağlık turizmi geliri hedefi kondu. Bu hedeflerin yakalanıp aşılacağını da düşünüyoruz.

Artık sağlık turizminin bu öneminden dolayı son 10. 5 yıllık kalkınma planına da konarak bir devlet politikası haline getirildi. Sağlık turizmi deyince medikal, termal, üçüncü yaş turizmi dediğimiz bileşenleri var.

Önümüzdeki dönemlerde hem medikal turizmde hemde gittikçe artan bir trend olan üçüncü yaş turizminde ve termal turizmde ülkemizin çok büyük ivme kat edeceğini düşünüyorum.

Sağlık turizmi deyince hepimizin aklına öncelikle medikal turizm, yani tıbbi tedaviler geliyor. Birçoğumuzun aklına sadece saç ekimi geliyor ama medikal turizmde saç ekimi hariç, göz, organ nakilleri, onkolojik tedaviler, estetik operasyonlar, cilt, kulak-burun-boğaz ile ilgili büyük önem arz ediyor.

“SAĞLIK TURİZMİ STRATEJİK SEKTÖR”
Medikal turizmde dünyada gittikçe artan bir sayı var. Geçen yıl dünyada 13 milyon insan sağlık amacıyla başka ülkelere seyahat etmiş ve 500 milyar dolar civarında harcama yapmışlar.

2030’larda dünya nüfusunun yüzde 3-4’ünün sağlık amacıyla seyahat edeceği, bunlarında 3 trilyon doların üzerinde bir bütçe oluşturacağı hesap ediliyor. Bu rakamlar dikkate alındığında sağlık turizminin stratejik sektör olarak kabul ediyorum.

Bizim ülkemiz için son 15 yıldır hem özelde hem kamuda sağlık altyapısına yapılan yatırımlardan dolayı ek bir yatırım masrafına gerek kalmadı. Artık şehir hastaneleri, devlet hastaneleri kalite standardı, tıbbi cihaz, personel açısından kendilerini yeniledi.

Özel hastanelerimiz dünyanın birçok gelişmiş ülkesiyle boy ölçüşecek durumda. En bir yatırım olmadan bu sektöre hizmet verecek durumdayız.

Bu da katma değer oranını daha da artırıyor. Uygun destinasyon, sosyo-ekonomik yapımız, bulunduğu coğrafya, erişilebilirlik, toplumumuzun yıllardan beri gelen turizm tecrübesiyle ve sağlıktaki yetişmiş insan gücüyle hepsini harmanladığımızda ve bunu yöneticilerimizin de bunu bir devlet politikası haline getirip, buna gereken önemi vermeye başladıktan sonra önümüzdeki yıllarda başta Türkiye olmak üzere, bütün bölgeler ve Alanya’nın da sağlık turizminden hak ettiği payı almaya başlayacağına inanıyorum.

“SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜ 12 AYA YAYAR”
Alanya özelinde bahsedecek olursak, maalesef yatırımcımız henüz bu değerin farkında değil. Turizmde artık rüştünü ispatlamış bir şehiriz. Uygun coğrafya var. Ulaşılabilir, havalimanı yakın, deniz yolu, karayolu var. 12 ay mevsim uygun.

Küçük tadilatlara dönüşebilecek birçok uygun tesis var. Devletimizin sağlık turizmi ile ilgili yapılacak yatırımlara hem uygun arazi tahsisi hem de yatırım alanı ile ilgili uygun destekleri var.

Tüm bunları dikkate aldığımızda Alanya’da bu konuda yatırım yapabilecek olan kişilerin çoğunluğu turizmde hedeflediği geliri elde edince veya turizm iyi gidiyorsa, asıl turizmi 12 aya yayacak olan sağlık, spor, üçüncü yaş, yaşlı bakım, engelli turizmi gibi çeşitlerini göz ardı ediyorlar.

Ne zaman ki olumsuz bir gelişme oldu ve bildiğimiz normal turizm sekteye uğradı o zaman alternatif arayışla ilgili siyasi temsilcilerimizi yöneticilerimizden şunu, bunu yapalım gibi talepler başlıyor.

İş ciddileşip haydi denildiğinde ve normal turizm de iyiye gitmeye başladıysa maalesef asıl gelir getirici olan turizm dalı geri plana itiliyor.

“10 KAT DAHA FAZLA GELİR ELDE EDEBİLİYORUZ”
Bir turist geldiğinde ortalama 500-700 Euro civarında harcama yapıyor. Tedavi amacıyla gelen turist 2 bin 500 Euro’dan başlıyor. Ortalaması 7-9 bin Euro’ya kadar çıkıyor.

Ülkemiz gittikçe artan bir şekilde Avrupa’dan, Türki cumhuriyetlerden, Arap ülkelerinden, Kuzey Afrika ülkelerinden organ nakilleri başta olmak üzere, göz, kalp-damar, cilt rahatsızlıkları, estetik ve çok daha gelir getirici bu rakamların çok çok üzerinde kalemler oluşturmaya başlıyor.

Normal bir turistle kıyaslandığında 10 katına varan bir gelir elde ediyoruz. Bunun üzerine buradan elde edilen katma değerin fazlalığını katarsak çok önemli bir sektör.

Maalesef hak ettiği değeri özellikle Alanyamızda verildiğini düşünmüyorum. Alanya şu an TURSAF’ın başkanlığını yapıyor ama sağlık turizmiyle ilgili yapılan bilimsel oturumlara, kongrelere katıldığımızda görüyoruz ki en az ilgi Alanya’da var.

Alanya sağlık turizminde hak etmediği bir yerde. Uygun arazi, destinasyon, uygun binalar, devlet teşviki, bölgemize artı değer katacak her türlü yatırımcıya her zaman destek olan başta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve vekillerimiz olmak üzere siyasi temsilcilerimiz var.

Sağlık turizmi ile ilgili bu sektörün stratejik önemini kavramış ve devlet politikası haline getirmiş bir cumhurbaşkanımız ve sağlık bakanımız var. Bu fırsat değerlendirilmeli diyorum.

Bahsettiğimiz rakamlar birçok ülkenin bütçesinden daha fazla. Birçok ülkenin savunma sanayine harcadığı rakamdan daha fazla. Yeri geliyor sağlık sektörü savunma sanayi kadar stratejik hale geliyor” diye konuştu.