Sosyal korumaya 382 milyar 639 milyon TL harcandı

Sosyal koruma harcaması 2017 yılında %13,7 artış göstererek 382 milyar 639 milyon TL oldu. Bu harcamanın %98,1'ini (375 milyar 531 milyon TL) sosyal koruma yardımları oluşturdu.

Sosyal koruma harcaması 2017 yılında %13,7 artış göstererek 382 milyar 639 milyon TL oldu. Bu harcamanın %98,1’ini (375 milyar 531 milyon TL) sosyal koruma yardımları oluşturdu.

Sosyal koruma yardımlarında ise en büyük harcama 185 milyar 36 milyon TL ile emekli/yaşlılara yapılan harcamalar oldu. Bunu 103 milyar 77 milyon TL ile hastalık/sağlık bakımı harcamaları takip etti.

GSYH’NİN %12,3’ÜNÜ SOSYAL KORUMA HARCAMALARI OLUŞTURDU

Sosyal koruma harcamalarının gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) içindeki payı 2017 yılında %12,3 oldu. Sosyal koruma yardımlarının GSYH içindeki payı ise %12,1 olarak gerçekleşti. Risk/ihtiyaç grupları bazında bakıldığında, emekli/yaşlılara yapılan harcamaların %6 ile en büyük paya sahip olduğu görüldü. Bunu, %3,3 ile hastalık/sağlık bakımı harcamaları ve %1,4 ile dul/yetim harcamaları takip etti.

SOSYAL KORUMA YARDIMLARININ %9,1’İ ŞARTLI VERİLDİ

Şartlı yardımlar içinde en büyük payı %37,7 ile aile/çocuk yardımları oluşturdu. Bunu %29,4 ile engelli/malül yardımları ve %16,1 ile hastalık/sağlık bakımı yardımları takip etti.

SOSYAL KORUMA YARDIMLARININ %67,4’Ü NAKDİ OLARAK VERİLDİ

Nakdi yardımlarda en büyük payı %72,7 ile emekli/yaşlılara yapılan yardımlar oluşturdu. Bunu %17,6 ile dul/yetim yardımları ve %3,2 ile işsizlik yardımları takip etti.

SOSYAL KORUMA GELİRLERİNİN %38,1’İNİ DEVLET KATKILARI OLUŞTURDU

Sosyal koruma gelirlerinin %38,1’ini devlet katkıları, %28,9’unu işveren sosyal katkıları ve %26,3’ünü koruma kapsamındaki bireyler tarafından yapılan sosyal katkılar oluşturdu.

MAAŞ ALAN KİŞİ SAYISI 13 MİLYON 260 BİN KİŞİ OLDU

Ülkemizde sosyal koruma kapsamında maaş (emekli/yaşlı, dul/yetim ve engelli/malül maaşı) alan kişi sayısı 2016 yılında 12 milyon 898 bin iken, %2,8 artarak 2017 yılında 13 milyon 260 bin kişiye yükseldi. Sosyal koruma kapsamında emekli/yaşlı ve dul/yetim maaşı alan kişi sayısı 2016 yılında 12 milyon 62 bin iken, 2017 yılında 12 milyon 416 bin kişiye ulaştı.