CK’dan otellerdeki kesintiyle ilgili açıklama

CK Akdeniz Elektrik dün enerjisi kesilen 4 otelle ilgili bir açıklama yaptı. CK turizmin yanında olduğunu belirterek, otele iyi niyet gösterildiği ancak buna karşın geri dönüş alınmadığı vurgulandı.

CK Akdeniz Elektrik dün enerjisi kesilen 4 otelle ilgili bir açıklama yaptı. CK turizmin yanında olduğunu belirterek, otele iyi niyet gösterildiği ancak buna karşın geri dönüş alınmadığı vurgulandı.

CK’dan yapılan açıklamada, ‘Alanya’da 4 otelde elektrik kesintisi şoku’ başlığı ile yer alan haberle ilgili açıklama yapma gereği doğmuştur. Haberde, “Şirketimize ait 4 otel CK Akdeniz Elektrik’e 170 bin liralık teminat verdiği halde dağıtım şirketi yetersiz buldu ve 400 bin lira teminat istendi” ifadeleri gerçekle hiçbir şekilde bağdaşmamaktadır.

Öncelikle haberde EPDK tarafından çerçevesi çizilen ve ayrıştırılan ‘elektrik perakende satış ve dağıtım hizmetlerini veren şirketler birbirine karıştırılmıştır.’ Yasa ve mevzuatlar gereği perakende şirketine tüketici tarafından verilen teminatın, dağıtım şirketi tarafından yetersiz bulunup artırılması gibi bir durum asla söz konusu değildir ve olamaz.

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’nin dördüncü bölümünde, güvence bedelinin hesaplanması ile ilgili madde 26 (5)’te, “Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılan yeni perakende satış sözleşmelerinde mesken tüketici grubu dışındaki tüketicilerden sözleşme gücü veya bağlantı gücü 100 kW ve üzerinde olanlar için ilk bağlantıda kW başına güvence birim bedeli üzerinden alınan güvence bedelleri, ilgili tüketicinin sözleşme tarihinden itibaren on iki aydaki tüketim toplamı en fazla olan iki aylık tüketimine karşılık gelen tutar dikkate alınarak bir kereye mahsus olmak üzere yeniden belirlenir. Eksik kalan tutar, bildirimi takip eden otuz gün içerisinde tüketici tarafından görevli tedarik şirketine ödenir” hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm çerçevesinde şirketimiz tarafından söz konusu firma ve firmaya ait 3 otel için5 Nisan 2018 tarihinde güvence bedelleri yeniden belirlenmiştir. Ortaya çıkan 417.955 TL’lik güvence bedeli farkı ilgili firmaya 7 Nisan 2018 tarihi itibarıyla da tebliğ edilirken, yine mevzuat gereği güvence bedelinin güncellenmesi için kendilerine 30 günlük süre tanınmıştır.

Özelleştirmeden bu yana geçen 5 yıllık periyotta, müşterilerimize 200 Milyon TL’nin üzerinde fayda sağlayan ve her zaman turizm temsilcilerinin yanında olan şirketimiz, 30 günlük yasal süre içerisinde herhangi bir dönüş alınamaması nedeniyle firmaya ek süre tanımış ve iyi niyet çerçevesinde karşılıklı görüşmeler yürütmüştür. Her görüşmede güvence bedeliyle ilgili farkın ödeneceği sözlü olarak taahhüt edilirken, firmaya son olarak 18 Eylül 2018 tarihine kadar süre tanınmıştır.

Yani yasal süre 7 Mayıs’ta bittiği halde şirketimiz turizm sezonunda herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için iyi niyetli bir yaklaşım sergileyerek firmaya 4 aydan fazla ek süre tanımıştır.

Ancak 18 Eylül tarihinde de herhangi bir dönüş olmayınca şirketimizin haklarının korunması amacıyla mevzuatta belirtilen hükümler uygulanmak durumunda kalınmıştır.  Şirketimizin adının kullanılarak yapılan gerçek dışı beyanlara itibar gösterilmemesini tüm kamuoyundan önemle rica ederiz” dedi.