Alanya ile Astana’yı kardeş şehir yapın

Türk Ocakları Alanya Şubesi tarafından Prof. Dr. İslam Jemeney’in konuşmacı olarak katıldığı konferans ocak binasında gerçekleştirildi. Konferansa Türk Ocakları Alanya Şubesi Yönetim Kurulu'nun yanı sıra siyasi parti temsilcileri ve akademisyenler katıldı.
İslam Jemeney

Türk Ocakları Alanya Şubesi tarafından Prof. Dr. İslam Jemeney’in konuşmacı olarak katıldığı konferans ocak binasında gerçekleştirildi. Konferansa Türk Ocakları Alanya Şubesi Yönetim Kurulu’nun yanı sıra siyasi parti temsilcileri ve akademisyenler katıldı.

Konferansta Türkiye ile Kazakistan arasında tarihsel bağları yanında Kazakistan’ın jeopolitik yapısı, Rusya ve Çin gibi küresel oyuncularla ilişkileri konusu hakkında bilgiler verdi.

Jemeney, “Kazakistan-Türkiye arasında uzun bir tarihsel geçmişe, derin kültürel bağlara ve halklarımız arasındaki güçlü sempatiye dayalı sağlam bir siyasi, diplomatik ve ekonomik ilişkiler ağına sahiptir.

Soğuk Savaş sonrasında bağımsızlığını kazanan Kazakistan ve diğer Orta Asya Türk halkları Anadolu’daki kardeşleri tarafından hep “esir Türkler” olarak hatırlanmışlardır.

Alanya ile Astana'yı kardeş şehir yapın

1990 sonrasında da Kazakistan ve diğer Türki cumhuriyetlerin bağımsızlıklarını tanıyan ilk ülke Türkiye olmuştur. Son 22 yıldır da iki ülke arasındaki siyasi, diplomatik, ekonomik ve ticari ilişkiler hızla gelişmiştir. 2009 sonrasında stratejik işbirliği düzeyine ulaşmış, karşılıklı ziyaretler hızla artmıştır” dedi.

HEDEFİMİZ HER ALANDA İŞ BİRLİĞİ

Konuşmasına devam eden Jemeney; “Avrasya jeopolitiğinde Kazakistan Türk dünyası ailesinin en doğu ucunu, Türkiye ise en batı ucunu temsil etmektedir. Kazakistan ve Türkiye pek çok uluslararası örgüt bünyesinde iş birliği yapmaktadırlar.

Birleşmiş Miletler, Türk Dünyası İşbirliği Konseyi, İslam İşbirliği Teşkilatı, AGİT, ECO, CİCA gibi küresel ve bölgesel kuruluşlar Türkiye ve Kazakistan’ın ortak üye olduğu kuruluşlardır. İki ülke liderleri arasında her zaman var olan karşılıklı güven de işbirliğini kolaylaştırmaktadır.

Kazakistan’da Türkiye’nin en kalıcı ve güçlü yatırımlarının başında eğitim kurumları gelmektedir. Türk-Kazak ortaklığı ile kurulan Ahmet Yesevi Üniversitesi ciddi bir ihtiyaca cevap vermektedir.

Bu üniversitelerin sayısının artırılması ve ek olarak ilk ve orta düzeyine de indirilmesi hedeflerimiz arasındadır. Her düzeyde eğitim kurumlarında Türkiye ile Kazakistan kardeşliği artarak devam edecektir” diye konuştu.

ORTAK DİL İLE BAŞLAMALIYIZ

Ortak dil üzerinde duran İslam Jemeney, “Sağlam bir tarihsel temele rağmen, kültürel alanda yapılan çalışmalar yetersiz bulunmaktadır. Dil, edebiyat ve sanat alanındaki çalışmaların artırılması için teşvik edilmelidir.

Bir ortak dil ve ortak terminoloji geliştirilmesi için çalışmaların yoğunlaşması tavsiye edilmektedir. Bu alanda çalışma yapacak Türkologlar, sanatçılar, bilim insanları iki ülke arasında yıkılmaz bir duvar olacaktır.

Ayrıca son yıllarda Kazakistan’dan Türkiye’ye ciddi bir turist akışı başlamıştır. Ancak bu turizmin kalıcı kılınması ve daha nitelikleri hale getirilmesi için tanıtım faaliyetlerine önem verilmesi gerektiğini tekrar burada vurguluyorum.

Türkiye’nin de Kazakistan’da turizm alanındaki otel ve restoranlar gibi hizmet sektöründeki yatırımları giderek artmaktadır. Bu alanda Türkiye Kazakistan halkı için hem önemli bir istihdam imkanı yaratmakta, hem de insan gücünün yetişmesine hizmet etmektedir” ifadelerini kullandı.

KARDEŞ ŞEHİR YAPILMALIDIR

Türk Ocakları Alanya Şubesi Başkanı Hasan Peker de, “Katılımlarından ötürü Sayın Prof. Dr. İslam Jemey’e teşekkür ederiz. Türkiye, Kazakistan’ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkedir.

Türkiye, Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından 17 Aralık 1991 tarihinde bağımsızlık ilan eden bağımsız Kazakistan’ı hemen tanımıştır. Bağımsızlık kararından 2 saat sonra Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaparak Kazakistan’ı tanıdığını dünya kamuoyuna duyurmuştur.

2 Mart 1992 tarihinde de iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasına dair anlaşma Almatı’da imzalandı. O günden bu yana Türkiye–Kazakistan’ın siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda yakın ilişkilere sahip oldukları gözlenmektedir.

Kazakistan’da faaliyet gösteren Türk şirketleri özellikle gıda, turizm, imalat, inşaat sektörlerinde etkinler. Bu şirketler, 15.000’den fazla kişiye istihdam imkanı sağlamaktadır.

Türkiye’nin turizm cenneti Alanya ile Kazakistan’daki Almatı ve Astana’nın kardeş şehir yapılması elzemdir. İlgili makamları bu konuda göreve davet ediyoruz. Unutulmamalıdır ki bu birliktelikler ileride bizi Büyük Türk Devleti’ne götürecektir”

Konuşmasının sonunda salondaki gençleri Kazakistan’a davet eden Jemeney uzun süre onlarla sohbet etti ve Türk Dünyası Birliği hakkında çalışmaya teşvik etti.

Programın sonunda Türk Ocakları Alanya Şubesi Başkanı Hasan Peker Prof.Dr.İslam Jemeney’e katılımlarından ötürü teşekkür etti.