Borç-Alacak tartışması kızışıyor !

Adem Murat Yücel, Hasan Sipahioğlu, Osman Tarık özçelik

Adem Murat Yücel, 2014’te Hasan Sipahioğlu’ndan ne kadar borç devraldı? Osman Tarık Özçelik 2024’te Adem Murat Yücel’den ne kadar borç devraldı? Borçların bugünkü karşılığı ne?

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, seçim öncesinde “Başkan olursam ilk yapacağım iş, belediyenin borç ve alacak tablosunu belediyenin duvarına asmak olacak” diyerek vatandaşa söz vermişti. Özçelik, başkan seçildikten sonra söz verdiği gibi Borç-Alacak Tablosu’nu belediye binasının duvarına asmıştı. MHP İlçe Teşkilatı, tabloyu eleştirmiş ve belediyenin duvarına asılan tabloda alacakların yazılı olmadığını belirterek, benzer bir tabloyu MHP ilçe teşkilatının duvarına asmıştı. MHP’nin bu eleştirileri ve farklı bir tabloyu teşkilat binasının duvarına asması üzerine Alanya Belediyesi yeni bir basın açıklaması ile cevap verdi. İşte Alanya Belediyesi tarafından bugün yapılan basın açıklaması.

Alanya Belediyesi Basın Açıklaması – 18.04.2024

Belediyemizin 31 Mart 2024 tarihi itibariyle stok borçlarını ve aylık gelir gider dengesini gösteren mali tablo 16.04.2024 tarihinde belediye binamıza asılmış ayrıca, basın kuruluşlarına açıklamasıyla birlikte gönderilmiştir. Söz konusu mali tabloya önce bir siyasi partinin ilçe yöneticisi tarafından “tablonun belediye alacaklarını kapsamadığı” şeklinde eleştiri getirilmiştir. Daha sonra Belediyemiz tarafından asılan mali tablonun tahrif edilerek araya eklemeler yapmak suretiyle başka bir tablo hazırlandığı ve aynı siyasi partinin ilçe binasına asıldığı görülmüştür. Bu nedenle aşağıdaki hususların kamuoyuna duyurulması zaruret haline gelmiştir:

  1. Alanya Belediyesi bir kamu kuruluşudur. Bir siyasi partinin ilçe örgütünün bir kamu kuruluşunun mali tablosunu açıklamasının hukuki ve teknik dayanağı yoktur, bu nedenle siyasi parti ilçe binasına asılan tablonun itibari bir kıymeti bulunmamaktadır.
  2. Açıklanan mali tablo, Belediyemiz tarafından kamuoyuna sunulan mali tablonun tahrif edilmesi suretiyle ancak aynı yazı fontu, aynı renk kartelası kullanılarak hazırlanmıştır; bir başka ifadeyle korsan mali tablo oluşturulmuştur. Bu durum, dikkatli hafızalarda seçim kampanyası sırasında korsan pankart hazırlanması eylemini çağrıştırmıştır.
  3. Aynı kişinin 2014 yılında bir önceki Belediye’den gelir toplamı kadar borç devraldıklarına dair açıklaması da maalesef gerçeği yansıtmamaktadır. 2013 yılı kesin hesap raporundanAlanya Belediyesi’nin 2013 yılını 12.802.463 TL borçla kapattığı, aynı yıl gelir toplamının ise 99.543.012 TL düzeyinde gerçekleştiği görülmektedir.
  4. Öte yandan, Belediyemiz tarafından açıklanan mali tabloya eleştiri getiren siyasi parti ilçe yöneticisinin önceki belediye yönetiminden Belediyemizin reklam panolarını kiralayarak halen işleten kişi olduğu kamuoyunun malumudur. Bir başka ifadeyle kendisi önceki belediye yönetimi nezdinde ticari açından müsaadeye mazhar bir kişidir. Bu nedenle, Belediyemizce ilan edilen mali tablo konusundaki söylemlerinin eleştirel bir kıymeti olmadığı, ilgilinin kişisel hezeyanını yansıttığı şeklinde değerlendirilmektedir.
  5. Belediyemizce açıklanan tablo stok borç durumunu ve aylık gelir gider dengesini göstermektedir. Dolayısıyla Belediyemizin 31.03.2024 itibariyle borç ödeme gücüne dair bir gösterge olarak görülmektedir. Üzülerek ifade etmek gerekir ki; Alanya Belediyesi’nin gelirleri olağan giderlerini karşılamamakta, borç ödemek bir yana her ay 73 milyon TL daha ilave borç oluşturmaktadır.
  6. Belediyemizce ilan edilen mali tablodan da görüleceği üzere, Alanya Belediyesi çalışanlarının maaşlarından kesilen gelir vergileri ile çalışanların yaşamsal güvencesi olan sosyal güvenlik primleri, bireysel emeklilik sistemi işveren katkıları maalesef ödenmemiştir. Hiçbir kamu kurumunun çalışanlarının mali haklarından daha öncelikli bir harcamasının bulunamayacağı, birincil mali sorumluluğunun çalışanlarının haklarını eksiksiz yerine getirmek olduğuna inanılmaktadır. Alanya Belediyesi’nin başkaca hiçbir borcu bulunmasa dahi çalışanlarına ilişkin değinilen borçların ödenmemiş olmasının hiçbir koşulda kabul edilebilecek bir tercih olamayacağı değerlendirilmektedir. Bu nedenle önceki Belediye Yönetiminin bu tercihinin siyaseten ve kamu yönetimi açısından izaha muhtaç olduğu düşünülmektedir. Kıymetli hemşerilerimizin bilgisine sunarız. Saygılarımızla…