Gençler ne istiyor?

74 gencin katılımıyla düzenlenen atölye çalışmasında gençlerin beklentileri ve milletvekili, cumhurbaşkanı adaylarından talepleri belirlendi

Alanya Kent Konseyi Gençlik Meclisi ve Akdeniz Gençlik Derneği, 28. dönem milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi gençlerin sorunlarını ve taleplerini belirlemek adına farklı sivil toplum kuruluşlarından ve öğrenci topluluklarından 74 gencin katılımıyla bir online atölye çalışması düzenledi. Atölyede öğrencilerin beklenti ve talepleri şu şekildeydi:

📌 Eğitim:
-%65’lik bir kesim, eğitim sisteminin güncellenmesi talep ediyor.
Üniversite sınav sisteminin değiştirilmesini isteyenlerin oranı %55.
-%70’lik bir kesim, eğitimde eşitlik sağlanması ve burs imkanlarının artırılması gerektiğini düşünüyor.
📌 Barınma:
%78’lik bir kesim, uygun ve kaliteli konut imkanlarının artırılması ve gençlerin ev sahibi olmasının kolaylaştırılması talep ediyor.
-%74’lük bir kesim, öğrenci yurtlarının yaşam kalitesini ve güvenlik önlemlerini artırmak istiyor.
-Katılımcıların %81’i, yurt ücretlerinin düşürülmesi ve daha fazla burslu yurt imkanının sağlanması talep ediyor.
📌 İstihdam ve Ekonomi:
-Katılımcıların %80’i, genç işsizliğine çözüm bulunmasını talep ediyor.
%60, iş güvencesi ve mesleki eğitim olanaklarının artırılmasını istiyor.
-Asgari ücretin artırılması ve geçim şartlarının iyileştirilmesi için %75’lik bir destek bulunuyor.
📌 Sosyal Haklar ve Demokrasi:
-%85’lik bir kesim, gençlerin katılımının ve temsiliyetinin artırılması talebinde bulunuyor
-%72’si, ifade özgürlüğü ve bağımsız medyanın güçlendirilmesi gerektiğini düşünüyor.
Katılımcıların %68’i, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadına yönelik şiddetle mücadelede daha etkin politikalar istiyor.
📌 Çalışma Hakları:
-%75’lik bir kesim, gençlerin çalışma hakları ve sosyal güvenceye erişimini iyileştirmeye yönelik düzenlemeler talep ediyor.
-%63’lük bir oran, esnek ve uzaktan çalışma seçeneklerinin genişletilmesi ve düzenlenmesi gerektiğini belirtiyor.
📌 Gençlik Örgütleri ve Sosyal Haklar:
-%80’lik bir kesim, gençlik örgütlerinin ve sivil toplumun desteklenmesi ve güçlendirilmesi gerektiğini düşünüyor.
-%70, sosyal haklar ve refah politikalarında gençlerin önceliklendirilmesi talebinde bulunuyor.

📌 Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma:
-%90’lık bir kesim, çevre politikalarının güçlendirilmesi ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine uyum sağlanması gerektiğine inanıyor.
-Katılımcıların %75’i, yenilenebilir enerji kaynaklarının desteklenmesi ve karbon emisyonlarının azaltılması talep ediyor.
📌 Üniversitelerin Dayatmacı Politikaları:
-%79’lük bir kesim, üniversitelerin öğrencilere karşı uyguladığı dayatmacı politikaların kaldırılmasını ve öğrenci özerkliğinin sağlanmasını istiyor.
-Katılımcıların %77’si, üniversite yönetimlerinin şeffaflığının artırılması ve öğrenci katılımının güçlendirilmesi talep ediyor.


Alanya Kent Konseyi Gençlik Meclisi ve Akdeniz Gençlik Derneği konu hakkında yaptığı açıklamada, “Bu talepler ve sonuçlar ışığında, milletvekili ve cumhurbaşkanı adaylarının gençlerin beklentilerini dikkate alarak vaatlerini şekillendirmesini ve gençlerin geleceği için adımlar atmasını bekliyoruz. Gençlerin sesini duyan, onların sorunlarına ve taleplerine çözüm getiren adayların seçilmesini umut ediyoruz. Bu sonuçları sosyal medya üzerinden paylaşarak, gençlerin sesini daha geniş kitlelere duyurmayı amaçlıyoruz.” ifadelerini kullandı